Union des Clubs Félins Belge - Unie Belgische Katten Klubs

UCFB Logo_300

N° entreprise / Ondernemings nr : 730.797.307

92, Thier des Forges - B-4140 Sprimont

contact@ucfb-ubkk.com

Doelen en activiteiten
   
  - verbinden van alle kattenclubs in België
  - de selectie en kwaliteit van raszuivere katten verzekeren
  - zorgen voor hun bescherming en welzijn,
  - de integratie van de katachtigen in de samenleving bevorderen
  - een omkadering bieden voor het fokken van katten
  - werken aan een betere kennis van raszuivere katten
  - deelnemen aan discussies met de autoriteiten over alle aspecten die verband houden met het fokken of houden van raszuivere katten, in overeenstemming met de wetten en teksten
   
Middelen
   
  - training en informatie voor alle actoren uit de sector
  - organiseren van seminars, studies, conferenties met als onderwerp de kat,
  - informatie en opleiding van het publiek met alle middelen, namelijk door toegang te verlenen tot kattententoonstellingen en salons,
  - deelname aan de voorbereiding van elke tekst die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de doelen en middelen van de UCFB / UBKK, van welke aard dan ook, openbaar of niet openbaar
  - deelname aan de werken en acties die zouden voortvloeien uit de toepassing van nieuwe systemen,
  - deelname via elk ander geschikt middel dat aansluit op de bovengenoemde doelen en missies, van wetenschappelijke, technische, liefdadige of informatieve aard, inclusief door oprichting van of deelname aan een nieuwe entiteit,
  - het strikt bijhouden en reglementeren van een register betreffende alle erkende rassen alsook de toegelaten huwelijken
  - het bijhouden van een register betreffende de reglementering voor het afgeven van stambomen,