Union des Clubs Félins Belge - Unie Belgische Katten Klubs

UCFB Logo_300

N° entreprise / Ondernemings nr : 730.797.307

92, Thier des Forges - B-4140 Sprimont

contact@ucfb-ubkk.com

1- Algemeen fokreglement voor alle rassen

De Unie Belgische Katten Klubs verbiedt het huwelijk van een dubbele mutatie.

Voor een dergelijk huwelijk wordt geen stamboom aangepast.

Procedure vastgesteld door de Unie Belgische Katten Klubs op 24 mei 2019 met onmiddellijke ingang.

 

Art 1 : Voortplanting : leeftijd en frequentie van nesten

 
 • Ideaal gezien zou een poes slechts één keer per jaar mogen bevallen.

 • Poezen kunnen maximaal 3 nesten per 24 maanden hebben (met een minimum van 8 maanden tussen twee nesten).
 • Een poes kan zich na haar 8e levensjaar niet meer voortplanten.
  Specifieke vrijstellingen kunnen worden verleend op basis van een dossier en voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die zal beslissen over de geschiktheid van het verzoek.
 • Een poes mag niet vóór haar 12 maanden worden gedekt. Afhankelijk van de vroegrijpheid van het ras kunnen specifieke regelingen worden getroffen.
   

Art 2 : Kittens onderwijs

 
 • Kittens moeten vanaf hun geboorte dagelijks contact hebben met de fokker.
 • Vanaf 3 weken brengt de fokker minimaal 1 uur door met de kittens en de moederpoes; deze tijd verhoogt met de leeftijd van de kittens.
 • Vanaf 4 weken moeten ze vrije toegang hebben tot een ruimte met spelletjes die zijn aangepast aan hun bestaan en aan voedsel dat is aangepast aan hun leeftijd.
 • De fokker zal het kitten regelmatig in contact brengen met de dagelijkse geluiden van het huis (stofzuiger, televisie, telefoon ...).
 • Op de leeftijd van 10 weken hebben kittens en hun moeders vrije toegang tot de huiskamers van de fokker
 • Indien nodig, en afhankelijk van het ras, worden de kittens uiterlijk vanaf 7 weken gewend aan de nodige verzorging (borstelen, baden, etc.).
   
 

Kittens kunnen vanaf 13 weken de cattery verlaten:

 1. gevaccineerd (virale rhinotracheitis, katten panleukopenie) + herhalingsvaccin ;
 2. ontwormd (minimaal 2 x) en ontvlooid ;
 3. geïdentificeerd door microchip en geregistreerd bij CatID ;
 4. met Europees paspoort ;
 5. met zijn verkoop- / garantiebewij ;
 6. vergezeld van advies over voeding en de behoeften van het kitten.

De stamboom is een integraal onderdeel van de verkoop en kan in geen geval door de fokker worden ingehouden na betaling van het kitten. De stamboom is inbegrepen in de verkoopprijs en mag niet supplementair aangerekend worden.

Fokkers zijn verplicht om de stambomen voor al hun kittens aan te vragen in hun club aangesloten bij de UCFB / UBKK.

   
 

Het verkopen van kittens in dierenwinkels is ten strengste verboden.

   

Art 3 : Katten fokken :

 
 • Volwassen dieren (inclusief andere dieren dan katten) krijgen jaarlijks het herhalingsvaccin.
 • Het is ten strengste verboden de klauwen te verwijderen (Europees verdrag: art 10, wet van 1 mei 2004), op straffe van gerechtelijke procedures.
   

2- Specifieke Reglementen

Witte x witte katten : Fokreglement

 

White x White bruiloften zijn verboden sinds 01/01/2017.
Behalve op vertoon van tests die zijn uitgevoerd op de twee ouders, is voor elk kitten een DNA-test van de ouderlijke afstamming vereist.

   

Fold : Fokreglement

 

Voor het verkrijgen van een stamboom voor elk huwelijk met betrekking tot Folds is een DNA-test + een Fold-gentest verplicht voor beide ouders, een DNA-test van de ouderlijke afstamming is vereist voor elk kitten.
Procedure vastgesteld door de Unie Belgische Katten Klubs van 24 mei 2019 en treedt in werking op 1 september 2019

 

Maine Coon, Recommandation d’élevage

 

Bien que la polydactylie puisse apparaitre dans certaines lignées de manière spontanée, l’UCFB considère qu’une sélection sur cette particularité n’est pas souhaitable.
Nous rappelons également l’importance du respect du standard, également dans le placement et la taille des oreilles.
L’UCFB ne souhaite pas que, par effet de mode, la race s’engage sur une voie qui mène à l’hypertype.
Par conséquent, l’UCFB déconseille vivement aux éleveurs et aux particuliers de s’engager sur cette voie.

 

Sphynx, Recommandation d’élevage

 

Bien que les plis au niveau de la tête soit une particularité caractéristique de la race, un excès de plis est constaté chez certains sujets.
Nous attirons l’attention des éleveurs sur le problème de l’excès de plis pouvant affecter les fonctions normales du chat (maladies de peau, épaississement de la peau, ouverture des yeux, difficulté de toilettage…).
L’UCFB ne souhaite pas que, par effet de mode, la race s’engage sur une voie qui mène à l’hypertype.
Par conséquent, l’UCFB déconseille vivement aux éleveurs et aux particuliers de s’engager sur cette voie.

 

Persan et Exotic, Recommandation d’élevage – Mise à jour.

 

Bien que les éleveurs aient prêté une attention particulière à l’hypertype facial du Persan et de l’Exotic ces 10 dernières années, il reste encore en Wallonie des sujets présentant cette exagération. Nous demandons aux éleveurs de continuer leurs efforts en prêtant une attention particulière à cette problématique lors de l’importation de leurs reproducteurs. Le travail pour le retour au Type n’est pas encore terminé.

   

3- Geautoriseerde bruiloften en erkende kleuren

NIET-UITLAAT LIJST

Revisie A (juli 2020). Deze lijst is onderhevig aan verandering en draagt ​​daarom revisie A.
Als er een wijziging is, verandert deze lijst het revisienummer en wordt de beschrijving van deze wijziging gepubliceerd.

Belangrijke opmerking: Kruising tussen rassen, en dus niet geautoriseerd, resulteert automatisch in een weigering van stamboom.
 

Klik hier om het bestand te bekijken