Union des Clubs Félins Belge - Unie Belgische Katten Klubs

UCFB Logo_300

N° entreprise / Ondernemings nr : 730.797.307

92, Thier des Forges - B-4140 Sprimont

contact@ucfb-ubkk.com

CHARTER - CODE VAN GOEDE PRAKTIJK

   
  De gebruikte voertaal is Frans.

  Het charter is een "evolutief" document en kan in de loop van de tijd worden gewijzigd en / of aangevuld. (bijgewerkt op 14 september 2020)

   
   
Lid zijn van UCFB / UBKK betekent :
 

# 1-a: Voor de oprichtende leden

 • Opstellen en respecteren van het charter gepubliceerd door de UCFB / UBKK.
 • in orde te zijn met de bijdragen.
 • onafhankelijk te blijven en alleen verantwoordelijk te zijn in zijn eigen vereniging.
 • een officieel stamboekregister bij te houden en hiervoor verantwoordelijk te zijn,
 • een officieel register bij te houden van zijn leden en hiervoor verantwoordelijk te zijn,
 • alle administratieve (of andere) taken uit te voeren die betrekking hebben op het goed intern functioneren van zijn eigen vereniging.
 • zich ertoe verbinden om ervoor te zorgen dat hun fokkers de wetgeving inzake het houden en fokken van huisdieren naleven.
 • waken over de omkadering voor hun fokkers door hen op de hoogte te brengen van nieuwe wettelijke bepalingen of op alle andere gebieden met betrekking tot het fokken van katten.

# 1-b: Aansluiting bij de UCFB / UBKK in de hoedanigheid van club

 • Elk verzoek om nieuw lidmaatschap wordt op de agenda van de volgende vergadering van de UCFB / UBKK geplaatst en moet 2/3 van de stemmen behalen om te worden aanvaard.
 • elk nieuw lid zal zich inzetten voor het respecteren van # 1-a.
 • elk nieuw lid zal minimaal 50 leden hebben in zijn eigen vereniging.
   
Leden verbinden zich ertoe :
 
  • het charter gepubliceerd door de UCFB / UBKK te respecteren,
  • het UCFB / UBKK-logo aan te brengen op hun eigen website.
  • het UCFB / UBKK-logo aan te brengen op alle officiële documenten (stambomen, diploma's, keurrapporten enz.)
  • de UCFB / UBKK, alsook het werk dat het levert voor wie dan ook, te promoten (bij shows en dergelijke).
  • zijn eigen ervaring en kennis te delen,
  • zoveel mogelijk te helpen bij de ontwikkeling van acties en/of artikelen die op welk medium dan ook worden toegelicht.
  • respectvol met elkaar om te gaan
   

De stambomen :

 
  • Alle raszuivere katten geboren op Belgisch grondgebied moeten in het bezit zijn van een Belgische stamboom. Alle katten zonder stamboom krijgen de naam "type".
  • de lijst van toegelaten huwelijken opgesteld door de UCFB / UBKK, moet worden gerespecteerd,
  • er moet voldoende kennis zijn van de genetica om de bij elkaar passende kleuren van ouderdieren en afstammelingen te kunnen bepalen.
  • Stamboom "Transfer": Stambomen uitgegeven door een lid van de UCFB/UBKK worden door alle leden van de UCFB/UBKK erkend. Stambomen uitgegeven door "onafhankelijke" clubs in België (buiten UCFB/UBKK) en in het buitenland (buiten België) worden erkend op voorwaarde dat ze voldoen aan de bepalingen uitgegeven door UCFB/UBKK. Stamboom van clubs die behoren tot internationale partnerfederaties en/of geassocieerde partnerclubs (andere landen dan België) worden erkend. In al deze gevallen zal de vaststelling van een overdrachtsstamboom alleen worden gebruikt als er geen andere middelen kunnen worden gebruikt. Het zal onder andere worden uitgegeven: a) voor een verandering van kleur na een vaststelling op een show; b) na een niet meer bestaande club; 3) andere ......
   In andere gevallen zal een stamboom van een niet-erkende organisatie/federatie/vereniging of club, de UCFB/UBKK beslissen over de betrouwbaarheid ervan en kan een "transfer"-stamboom worden opgesteld. De originele stamboom wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van het UCFB/UBKK-lid dat een transferstamboom zal uitgeven.
   Het nummer van de "transfer" stamboom zal worden geannoteerd in het formulier: "Club stamboomnummer + TR + (origineel stamboomnummer)"; TR betekent "TRansfer".
  • Punctuele en specifieke afwijkingen kunnen worden verleend aan toegelaten huwelijken. Dit ten behoeve van selectie en verbetering van het ras. De fokker moet een schriftelijk en gedetailleerd dossier indienen bij de UCFB / UBKK. Hij zal moeten wachten op de schriftelijke toestemming van de UCFB / UBKK voordat hij aan zijn nieuwe fokprogramma kan beginnen.
  • Moet op de stambomen staan: de EMS-codes, de ID (identificatie door middel van elektronische chip Cat-ID). Het HK-erkenningsnummer van de fokker kan ook worden ingevoerd (dit blijft ter discretie van elke ledenclub).
  • De leden van de UCFB / UBKK verbinden zich ertoe de aanduidingen te respecteren die voorkomen op de stambomen van de andere leden.
  • De UCFB / UBKK moedigt haar leden aan om tests voor de genetische afstamming te laten uitvoeren alsook de genetische tests voor de bekende en specifieke ziekten van elk gefokt ras; deze resultaten zullen worden vermeld op de stambomen.
  • Voor bepaalde rassen (gedefinieerd door de UCFB / UBKK) zijn genetische afstamming en bepaalde tests verplicht.
   

De tentoonstellingen :

 
  • Om erkend te worden als "internationaal" (uitgifte van titels hoger dan CAC), moet een tentoonstelling minstens één buitenlandse keurmeester hebben.
  • Om erkend te worden moet een tentoonstelling minimaal 80 ingeschreven en gekeurde katten (per showdag) tellen,
  • Titels die in het buitenland zijn behaald, worden erkend als de tentoonstelling aan dezelfde verplichte criteria van de UCFB / UBKK voldoet.
  • Er zal een lijst met "wanbetalers" worden opgesteld en aan de UCFB / UBKK worden overgemaakt. De leden verbinden zich ertoe de inschrijving van personen die op deze lijst voorkomen niet te accepteren zonder toestemming van het benadeelde lid.
  • De UCFB / UBKK stelt een lijst op van erkende Belgische keurmeesters.
  • Alleen keurmeesters die erkend zijn door hun respectievelijke federaties kunnen deelnemen aan tentoonstellingen georganiseerd door een lid van de UCFB / UBKK.
  • Er wordt een tentoonstellingskalender opgesteld door de UCFB / UBKK. Leden moeten hun data naar de UCFB / UBKK overmaken. Twee tentoonstellingen kunnen niet plaatsvinden in hetzelfde weekend als de afstand daartussen minder is dan 100 km.
  • Een kat zonder stamboom kan worden "herkend" als behorend tot een ras. Te doen: 1- verplicht in TWEE shows (2 verschillende dagen): een oordeel en een medeondertekening ten tijde van de eersteshow, idem ten tijde van de tweedeshow. Verplichte 4 verschillende keurmeesters; 2- deze kat zal, indien erkend van ras, gehuwd moeten zijn met een kat (na geautoriseerd huwelijk) met een volledige stamboom.
   
Dieren houden - Dierenwelzijn: :
 

Het ideaal is dat katten vrij bij de fokker in huis rondlopen.

Een kat jonger dan 6 maanden mag niet alleen worden gehouden (behalve om redenen van quarantaine).

Per twee katten is er minimum één kattenbak voorzien. Het kattengrit wordt regelmatig onderhouden en bevat een absorberend materiaal (silica, pellets, etc.).

Per drie katten is er minimum één bak water en voer beschikbaar.

Eventueel kunnen katten worden gehouden in hokken van minimaal 2 m² per kat. Deze behuizingen bevinden zich in een kamer, verlicht door natuurlijk licht en moet een krabpaal bevatten (minimaal 1,2 m hoog) om katten te laten klimmen en hun klauwen te kunnen uitslaan .

Als de behuizing zich buiten bevindt, moet deze bescherming bieden tegen regen en kou. Er moet een systeem aanwezig zijn om vocht te verwijderen en bevriezing te voorkomen.

Er is een kattenbak beschikbaar voor elke kat die in een apart verblijf leeft. Deze bevat absorberend materiaal (silica, pellets, enz.) en moet regelmatig worden schoongemaakt. Kommen voor water en voedsel zijn aanwezig.

Zwangere poezen (meer dan 50 dagen zwangerschap) mogen niet in een buitenverblijf worden gehouden, net zoals kittens jonger dan 10 weken.

   
Reglementen inzake kattenfokkerij :
   
  Raadpleeg het UCFB-UBKK FOKREGLEMENT (door HIER te klikken of op het tabblad in het linkermenu)